Avellana en Arbol Mestret

CONEIXE’NS

La nostra família prové de la Selva del Camp, Tarragona. Som productors per vocació des de fa més de dues dècades. Apassionats amb el nostre treball, el que fem de tot cor i amb tota la nostra dedicació

L’any 2008 vàrem fer la conversió a ecològic i ens alegren els resultats d’aquesta acció, ja que hem vist una gran millora al nostra cultiu. L’agricultura ecològica és un sistema agrari del qual l’objectiu és l’obtenció dels aliments de màxima qualitat, respectant el medi ambient i conservant la fertilitat de la terra mitjançant la utilització òptima dels recursos naturals. Per fer-ho possible, s’apliquen mètodes de cultius biològics i mecànics, i s’eviten els productes químics de síntesi. Vàrem fer un canvi favorable i avui en dia estem seguint sent molt fidels a aquesta manera de producció. Recollim una collita de màxima qualitat i el nostre producte està cultivat sense pesticides químics, sintètics o els productes transgènics i altres ingredients i additius. Només fem servir adobs orgànics i naturals, que sens dubte redueixen sensiblement els riscs de la contaminació ambiental i de contreure malalties.

Disposem de la certificació del CCPAE (Consell Català de la Població Agrària Ecològica). La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

No comprem ni distribuïm productes d’altres països. La nostra idea és fomentar el producte nacional ja que som conscients de que tenim tots els medis per a ser perfectament autosuficients, i d’aquesta manera, donar-li un valor afegit al producte local i de proximitat.